Fiyatı:28 TL
ISBN:978-605-4878-54-3
Patriyarka Kuramı

Patriyarka Kuramı, erkek egemenliği üzerine temel kuramsal tartışmalara kapsamlı bir bakış sağlıyor. Kitap, bir yandan Marksizm, radikal ve liberal feminizm, post-yapısalcılık ve ikili sistem kuramı gibi yaklaşımları ele alırken, diğer yandan ise bu kuramsal yaklaşımlardan her birinin, ücretli çalışma, ev işi, devlet, kültür, cinsellik ve şiddet gibi bir dizi olguya nasıl yaklaştığını ele alıyor. Walby, Patriyarka Kuramı’nda cinsiyetler arası ilişkileri açıklarken sınıf analizi ile radikal feminizmi sentezliyor olsa da diğer kuramsal yaklaşımların analizlerini de göz önünde bulunduruyor.  Kitapta bir yandan patriyarkanın kadınların hayatlarındaki değişimlere nasıl uyum gösterdiğini tartışılırken diğer yandan mevcut feminist mücadeleye ilişkin detaylı bir muhasebe gerçekleştiriliyor.

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Sylvia Walby

Sylvia Walby

daha fazla bilgi

Hülya Osmanağaoğlu

Hülya Osmanağaoğlu

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Theorizing Patriarchy  
Yayın No: 232  
Sayfa Sayısı: 334  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 1. Baskı/2016  
Editör: Aslı Güneş  
Çeviri: Hülya Osmanağaoğlu  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Ümit Özger  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İsyandan İnşaya
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah