Fiyatı:29 TL
ISBN:978-605-4878-43-7
Tarihsel Kültürel Antropoloji

Kültürlerin kapalı ve saf değil,dinamik ve melez sistemler olduklarını, birbirlerinin içine nüfuz edebildiklerini ve önceden belirlenebilen bir geleceğe sahip olmadıklarını iddia eden Tarihsel Antropoloji, farklı zaman ve kültürlerle ilgili konuları incelemeye yönelik bilimsel niyetin sonucudur. Bu nedenledir ki tarihsel antropolojik araştırma; genel antropolojinin temel ilgi alanları olan evrim, insanın doğadaki yeri, din, dil, toplumsal cinsiyet, kültürel öğrenme, beden, kutsallık, aşk, başkalık, ölüm vb. konularla birlikte tarih, edebiyat, dilbilim, sosyoloji, psikoloji ve eğitim teorisi gibi çok sayıda farklı disiplini de kapsar.

Christoph Wulf,bu çalışmasıyla insan evriminden felsefi antropolojiye, tarih çalışmalarında antropolojinin yerinden antropolojik alan araştırmasına, kültürden başkalığa, kutsallıktan ölüme, aşktan güzelliğin görünüşüne, bedenden medyaya, ritüelden toplumsal cinsiyete, imgelerden dile, disiplinlerarası araştırmadan yöntemsel çeşitliliğe, küreselleşmeden kültürel farklılığa gibi çok sayıda ilgi çekici konuyu çokdisiplinli bir yaklaşımla inceleyerek okuyucuyu antropolojik bir serüvene davet ediyor.

Yazarın Dipnot'tan çıkan diğer kitapları:

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Christoph Wulf

Christoph Wulf

daha fazla bilgi

Özgür Dünya Sarısoy

Özgür Dünya Sarısoy

daha fazla bilgi

Orijinal Adı: Antropologie Geschichte Kultur Philosophie  
Yayın No: 76  
Sayfa Sayısı: 384  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 2. Baskı/2015  
Çeviri: Özgür Dünya Sarısoy  
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Meriç Karateke  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Antropoloji Tümü
Yöntembilim Üzerine Antropolojik Okumalar
Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Ritüel Tarih İktidar
Kadın Antropolojisi
Çağdaş Dünyaların Antropolojisi