Fiyatı:25 TL
ISBN:978‐605‐4878‐47‐5
İsyandan İnşaya
Kürdistan Özgürlük Hareketi

Ortadoğu’da son bir sene içerisinde tüm dünyanın gözleri önünde vuku bulan gelişmelerin dikkatleri üzerine çektiği başlıca grup şüphesiz Kürtler oldu. Modern ulus-devletlerin dayattığı fiziksel ve düşünsel sınırlara karşı radikal-demokratik politikayı öngören Kürt Hareketi'nin taşıyıcıları, bir yandan kitlesel mobilizasyonun siyasal boyutu bağlamında giderek ön plana çıkmakta, öte yandan köklü bir "toplumsal yeniden inşa" vadetmekteler.

Elinizdeki kitap, bu "toplumsal yeniden inşa" vaadinin tarihselliğini odak alan eleştirel bir okumanın ürünüdür. Bugün Rojava'da en somut halini gördüğümüz söz konusu inşa, doğrusal olmaktan uzak bir tarih anlatısını açmayı sağlayacak kilit bir kavram olarak önem taşımakta. Etnik ve sınıfsal kimlikler arasında süregiden köklü entelektüel tartışmaları kat eden inşa kavramı,  yeni siyasal özneleri ve söylemleri tartışmaya açıyor. Günümüzde, başta Kürtler olmak üzere tüm Ortadoğu halklarının barış umudunun güçlendirileceği başlıca odak da söz konusu inşa ve hakiki bir tanımadır. Bizzat inşa faaliyetinin öznelerinin sözünün de yer aldığı bu çalışma, Ortadoğu halklarının barış umudunu güçlendirecek tanıma ediminin gerekliliğine olan inancın eseridir.

Katkıda Bulunanlar: Joost Jongerden, Ahmet Hamdi Akkaya, Bahar Şimşek, Güllistan Yarkın, Ahmet Yusuf, Kevin Smets

Kitaptan bir bölüm okumak için tıklayın

Joost Jongerden (Haz.)

Joost Jongerden (Haz.)

daha fazla bilgi

Ahmet Hamdi Akkaya (Haz.)

Ahmet Hamdi Akkaya (Haz.)

daha fazla bilgi

Bahar Şimşek (Haz.)

Bahar Şimşek (Haz.)

daha fazla bilgi

Bahar Şimşek (Haz.)

Bahar Şimşek (Haz.)

daha fazla bilgi

Ceren Akyos

Ceren Akyos

daha fazla bilgi

Adı: İsyandan İnşaya  
Yayın No: 225  
Sayfa Sayısı: 326  
En: 13  
Boy: 19,5  
Baskı: 1. Baskı/2015  
Hazırlayan: J. Jongerden-A. Hamdi Akkaya-B. Şimşek  
Editör: Emir Ali Türkmen  
Çeviri: Ceren Akyos-Bahar Şimşek
Kapak: Duysal Tuncer  
Düzelti: Bahar Şimşek  
Baskı ve cilt: Sözkesen Matbaacılık  


Araştırma İnceleme Tümü
Ailenin Serencamı
İttihat Terakki ve Kürtler
Medyatikleşen Kültürler
Türkiye'nin 68'i
Feminist Güzergah