Etiketler

Dünyada sinema kitapları arasında en çok satanlar arasında yer alan Film Eleştirisi El Kitabı, okuyucusuna sinema üzerine eleştirel düşünme ve yazma konusunda bilgi sunmayı ...

Duyular Yoluyla Bir Giriş

Her film (ve sinema kuramı) ideal bir izleyici öngörür ve bu izleyicinin zihni ve bedeni ile beyazperde arasında bir ilişki tahayyül eder. Sinema ve izleyicisi arasındaki bu ilişki nasıl ...

Yeni Türkiye Sinemasının Film İmgeleri

Bu çalışma, yeni Türkiye sineması filmlerinde tekrarlı olarak görülen sis, su ve toprak imgelerini ele almaktadır. 

Hava, ancak sis ile birlikte ...

Sanatçının Yetmiş Yaşında Bir Portresi

Filmleri sinemada bir devrim yaratan Jean-Luck Godard, kariyerine film eleştirmenliğiyle başladı. Öncülük ettiği Yeni Dalga akımının ardından ana akım sinemaya alternatif bir 'Karşı ...

Kadın Temsili ve Kadın Yönetmenler

"İran sinemasının son yirmi yıl içindeki yükselişi, çağdaş dünya sinemasında yaşanan en önemli ve en ilginç olgulardan biridir. Uzun bir zamandır, başta Cannes, ...