Etiketler

Kent ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını sistematik olarak bir arada ele alan bu çalışma, hem ana akım kentsel politika ve planlamaya dönük feminist bir eleştiri, hem de toplum, ...

Kültür ve Mekan Hikayeleri

"Antropologlar aynı zamanda birer hikaye anlatıcısıdırlar. Ortak paydaları ise fiilen orada olmalarıdır. İşte bu yaklaşım, antropolojiyi diğer sosyal bilimlerden ayıran ...

1 Mayıs 1977'den Gezi Direnişi'ne Toplumsal Hareketler ve Kent Mekanı

“Sokakta varolmak”, “sokağa inmek”, “sokağı geri almak”: bu ifadeler tüm dünyada 1960’lı yılların sonunda ve 1970’li yıllar boyunca siyasi ...

  • Kapitalizmin Taşrasi  / E. Attila Aytekin
  • Osmanlı Çalışmaları ve Aşağıdan Tarih / Donald Quataert
  • Geçiş Dönemleri Üzerine Bir Not / Rifa’at ...
Mekân ve Görsel Poltika

Elinizdeki kitap kente dair toplumsal kavrayışımızın, yani kentin bütününe veya parçalarına ilişkin algı biçimlerimizin, ...